Công nghệ điện mặt trời đã vượt qua những ranh giới không tưởng. Để đưa chi phí đầu tư đi xuống và nâng sản lượng điện đi lên một cách đột biến, Chúng tôi đã tinh chọn những công nghệ tối tân toàn cầu (…