Các hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới cho đến nay là phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi bởi các gia đình và doanh nghiệp. Các hệ thống này không cần Ắc Quy và sử dụng các bộ biến tần mặt…