Thời gian vừa qua Bộ công thương sửa đổi,bổ sung quyết định về giá mua bán điện của dự án điên năng lượng mặt trời áp mái áp dụng từ ngày 25/04/2019. Quyết định như sau : CỤC ĐIỆN LỰC VÀ NLTT            PHIẾU PHÂN CÔNG…