Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tiềm năng về phát triển điện năng lượng mặt trời,đi cùng với đó là những giải pháp và hệ thống được áp dụng vào thực tiễn, Hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới…