Về Powersun – (Powersun trực thuộc tổng công ty cổ phần năng lượng Sài Gòn SGP – tên viết tắt là Sài Gòn SGP ) Trước khi thành lập công ty năng lượng mặt trời Powersun chúng tôi đã nghĩ đến việc đưa năng lượng…