Đợt vừa qua Tổng công ty điện lực Việt Nam EVN đã ra quy định giá mua bán điện năng lượng mặt trời vào ngày 10/3/2020 như sau :